Ważne zmiany w Council Tax w Worksop i Bassetlaw

Rejon Bessetlaw wprowadza zmiany do lokalnego programu "Council Tax Reduction" na lata 2014 i 2015, które zostały ustanowione przez rząd Wielkiej Brytanii poprzez abolicję zasiłku "Council Tax Benefit" w kwietniu tego roku. Dodatkowo rząd zredukował krajowe środki na "Council Tax Benefit" mając na celu to, iż ludzie którzy nie płacili wcześniej "Council Tax" muszą za niego zapłacić w ratach za 2013/14 rok. Program w Worksop nałożył ograniczenia do 92 % maksymalnego benefitu, z czego większość pracujących domowników w rejonie musi zapłacić co najmniej 8% na cele Council Tax, co szacunkowo wynosi 85 funtów dla band A.
Rząd oczekuje od lokalnych urzędów, że zredukują środki na opiekę społeczną i zasiłki, więc debatuje jakie zmiany powinny zostać poczynione w programie "Local Council Tax Reduction" aby zmniejszyć te wydatki.
Jedną z propozycji jest zmniejszeni e zasiłku z maksymalnego do 88% dla pracujących domowników, co oznaczałoby że większość mieszkańców w wieku pracowniczym musieliby zapłacić co najmniej 12% na cele Council Ta,x co daje 125 funtów.
Rozmowy na ten temat zmian trwają od 1 do 27 października tego roku i będą publikowane na stronie: www.bassetlaw.gov.uk
Radna Sylvia May podkreśla, że: "W zeszłym roku ciężko pracowaliśmy by zmniejszyć wpływ cięć urzędowych na naszych mieszkańców i nasza redukcja Council Tax była najmniejsza w kraju, ale oczekujemy większych cięć środków ze strony rządu, poprzez co postaramy się dostarczyć jak najbardziej słuszne rozwiązanie".